DIGITAL NATIVES/ get ready! presents the generation of the digital “wave”, bringing into discussion topics and trends that will dominate the technological and cultural space in the future. It is said that future generations learn from past generations but the process can also work when reversed. Even if the idea of launching a book about a profoundly digital topic could sound like an anachronism,  DIGITAL NATIVES/ get ready! is experimenting with a new writing method – book sprinting – bringing together the visions of a group of people who are paying attention to transformations. Talking, especially,  about innovation and change, the book addresses both “future aficionados” as well as people who want to know and build their present.

NATIVI DIGITALI/ pregătiți-vă! prezintă generația „valului” digital, aducând în atenție teme și trend-uri care vor domina spațiul tehnologic și cultural în viitor. Se spune că generațiile viitoare învață de la generațiile trecute, dar procesul poate fi și invers. Deși ideea de a lansa o carte despre o temă profund „digitală” ar putea părea anacronică, NATIVI DIGITALI/ pregătiți-vă! experimentează o nouă metodă de a scrie, cea a ‚sprintului pentru carte’, reunind viziunile unui grup de oameni atenți la transformări. Vorbind în special despre inovație si schimbare, cartea este deopotrivă pentru cei ce doresc să știe ce le rezervă viitorul, dar și pentru cei care vor să cunoască prezentul, construindu-l.

 

The book is to be found, only in Romanian (for now), here .

 

Digital Natives/Get ready!

  • Categories →
  • books
 
 
Back to top